Wednesday, 01/12/2021 - 19:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Nội Duệ

Hình ảnh xếp xe của phụ huynh trong Hội nghị phụ huynh cuối năm học 2019-2020

Đảm bảo kỉ cương nề nếp nhà trường xin trân trọng cảm ơn tới tất cả các bậc phụ huynh đã thực hiện tốt văn hoá xếp hàng. Nhà trường đã được lãnh đạo các cấp biểu dương khen ngợi sự phối kết hợp với các bậc phụ huynh để hoàn thành xuất sắc công việc. Rất mong các bậc phụ huynh chung tay tiếp tục duy trì trong các năm học tiếp theo. Trân trọng cảm ơn!

Đảm bảo kỉ cương nề nếp nhà trường xin trân trọng cảm ơn tới tất cả các bậc phụ huynh đã thực hiện tốt văn hoá xếp hàng, . Nhà trường đã được lãnh đạo các cấp biểu dương khen ngợi sự phối kết hợp với các bậc phụ huynh để hoàn thành xuất sắc công việc. Rất mong các bậc phụ huynh chung tay tiếp tục duy trì trong các năm học tiếp theo. Trân trọng cảm ơn!